• Krioterapia
 • Zabiegi polem magnetycznym wielkiej częstotliwości
 • Zabiegi elektroterapeutyczne (elektroterapia)
 • Zabiegi ultradźwiękami
 • ZASIEGI LASER
 • FALA UDERZENIOWA

Krioterapia

– Zabiegi z krioterapii miejscowej

Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo.

Wskazania:

 • zapalenia stawów
 • zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym
 • przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego
 • zespół bolesnego barku
 • zapalenie okołostawowe ścięgien torebki stawowej i mięśni
 • zespół fibromialgia (choroby reumatyczne tkanek miękkich)
 • zwichnięcie i skręcenie urazowe stawów
 • uszkodzenie łąkotki
 • naderwanie ścięgien i mięśni
 • zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (metoda zachowawcza)
 • zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji   neurologicznej
 • ostre i zadawnione urazy sportowe i pooperacyjne oraz dla odnowy biologicznej
 • u przemęczonych fizycznie i psychicznie osób dorosłych
 • u sportowców wyczynowych
 • zespoły bólu mięśniowo-powięziowego

Przeciwwskazania:

 • krioglobulinemia
 • kriofibrynogemiaa
 • agammaglobulinemia
 • nocna napadowa hemoglobinuria
 • ropno-zgorzelinowe zmiany na skórze
 • neuropatie układu współczulnego
 • niedoczynność tarczycy
 • znaczna niedokrwistość
 • stosowanie niektórych leków (neuroleptyki i alkohol)
 • wyniszczenie i wychłodzenie organizmu
 • schorzenia mięśnia sercowego lub aparatu zastawkowego serca w okresie niewydolności krążenia
 • przecieki żylno-tętnicze w płucach
 • ciężkie postacie dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej spontanicznej
 • różnego pochodzenia ostre schorzenia dróg oddechowych
 • miejscowe zaburzenia ukrwienia
 • zaawansowana miażdżyca
 • choroba nowotworowa
 • zespół Prinzmetala
 • obecność miejscowych odmrożeń
 • uszkodzenia skóry
 • nadciśnienie tętnicze znacznego stopnia
 • klaustrofobia
 • wiek powyżej 65 lat
 • zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min.
 • przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych
 • nadwrażliwość na zimno
 • zespół Raynauda

Zabiegi polem magnetycznym wielkiej częstotliwości

– Diatermia krótkofalowa

– Impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości (terapuls)

Diatermia Krótkofalowa – zabieg z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. Stosowanie jej daje dobre wyniki we wszystkich schorzeniach, w których celowe jest stosowanie ciepła. Tak więc znajduje ona zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju podostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls) – działanie terapeutyczne tego zabiegu polega na dostarczeniu do organizmu dużej ilości energii o bardzo dużej częstotliwości (27,12 MHz) przy krótkim czasie trwania (60 lub 100 ms). Następująca po każdym impulsie przerwa powoduje prawie całkowite wyeliminowanie komponenty termicznej.

Wskazania:

 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • podostre i przewlekłe zapalenie stawów i mięśni
 • nerwobóle i przewlekłe zapalenie nerwów
 • złamania (zabieg może być wykonywany przez opatrunek gipsowy)
 • przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, ucha, migdałków podniebiennych i krtani
 • odmrożenia
 • przewlekłe zapalenie przydatków i gruczołu krokowego
 • przewlekły nieżyt oskrzeli
 • zaburzenia krążenia obwodowego

Przeciwwskazania:

 • nowotwory  złośliwe i łagodne oraz stan po operacji nowotworu
 • wszczepiony rozrusznik serca
 • ciąża
 • krwawienia
 • ostry okres choroby
 • choroby zakaźne
 • ropne stany zapalne
 • gruźlica,
 • wiek dziecięcy.

Zabiegi polem magnetycznym niskiej częstotliwości

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (potocznie Magnetronik) polega na stosowaniu zmiennego pola magnetycznego. Pod jego wpływem jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony komórkowej i tym samym wzmagają przemianę materii. Poprawione ukrwienie w komórce poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia parcjalnego tlenu, co powoduje lepsze wykorzystanie tlenu przez komórkę.

Zalety magnetoterapii:

 • pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie części ciała ludzkiego
 • zabiegi mogą być dokonywane przez ubranie, gips, bandaże itp., które nie stanowią przeszkody dla pola magnetycznego
 • metal nie stanowi przeciwwskazań do stosowania zabiegu
 • szeroki zakres wskazań wraz z możliwością oddziaływania na tkankę łączną
 • magnetoterapia jest metodą nietermiczną
 • w magnetoterapii nie znane są działania uboczne

Główne oddziaływanie magnetoterapii:

 • uśmierzanie bólu
 • zapobieganie stanom zapalnym
 • rozluźnienie napiętych mięśni

Wskazania:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • zapalenie stawów i tkanek okołostawowych
 • pourazowe choroby narządu ruchu: złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśni, torebki stawowej i więzadeł
 • utrudnione gojenie się ran
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • stany zapalne nerwów
 • osteoporoza
 • zaburzenia przemiany materii
 • zapalenie oskrzeli i zatok obocznych nosa        
 • zapalenie jajników
 • owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi

Przeciwwskazania:

 • ciąża
 • choroba nowotworowa
 • okres naświetlań promieniowaniem jonizującym i okres badań radiologicznych
 • elektroniczne implanty np. rozrusznik serca
 • czynna gruźlica
 • ostre infekcje bakteryjne i wirusowe
 • grzybica
 • zarostowo-zakrzepowe zapalenie żył
 • ciężkie choroby serca i układu krążenia
 • skłonność do krwawień

Zabiegi elektroterapeutyczne (elektroterapia)

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy KOTZA, TRAUBERTA, TENS
 • Elektrostymulacja
 • Prądy interferencyjne
 • Tonoliza

Galwanizacja – zabieg wykorzystujący stały prąd galwaniczny w celach terapeutycznych

Wskazania:

 • Nerwobóle
 • przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • porażenia wiotkie
 • utrudniony zrost kostny
 • zaburzenie krążenia obwodowego

Przeciwwskazania:

 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • gorączka
 • porażenia spastyczne
 • zaburzenia czucia
 • ciąża
 • wszczepiony rozrusznik serca
 • zakrzepy
 • zagrożenie zatorami
 • zapalenie żył

Jonoforeza-  zabieg w którym prąd galwaniczny jest wykorzystany do wprowadzenia w tkanki jonów leków.

Wskazania:

–        przykurcze

–        blizny

–        stany pourazowe stawów i mięśni

–        utrudniony zrost kostny

–        zespoły bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa

–        zapalenia okołostawowe

–        nerwobóle

–        stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle

–        zaburzenia krążenia obwodowego

Przeciwwskazania:

W jonoforezie są takie same jak w galwanizacji, należy jednak zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uczulenia na lek.

Prądy diadynamiczne –to prądy modulowane małej częstotliwości (50 i 100 Hz), powstałe przez nałożenie na prąd stały prądu sinusoidalnego.

Wskazania:

–        zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn

–        stany po urazach narządu ruchu

–        nerwobóle

–        mięśniobóle

–        zaniki mięśni z nieczynności

–        zaburzenia krążenia obwodowego

–        zaburzenia troficzne

Przeciwwskazania:

Zasadniczym przeciwwskazanie do stosowania prądów diadynamicznych jest przepływ prądu przez mózg i serce. Pozostałe przeciwwskazania są takie jak w innych zabiegach elektroleczniczych.

Prądy KOTZA – są prądami średniej częstotliwości modulowanymi w małą częstotliwość. Modulacja zachodzi w aparacie a nie w ciele pacjenta tak jak ma to miejsce w klasycznej interferencji. Prądy służą do stymulowania mięśni w zanikach prostych.

Prądy Tens – przezskórna stymulacja elektryczna nerwów. Zabieg do zwalczania bólów ostrych jak i przewlekłych.

Przeciwwskazania:

–        nowotwory

–        rozrusznik serca

–        zabieg w okolicy serca

–        epilepsja

–        ciąża, szczególnie w pierwszym trymestrze

–        okolica zatoki szyjnej

–        świeże rany, ubytki na skórze, stany zapalne skóry

–        metal na drodze przepływu prądu

–        okolica śluzówki i gałek ocznych

–        zaburzenia czucia

Elektrostymulacja – to zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego. Impulsy trójkątne służą do stymulowania mięśni, w których doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowego. Podczas działania prądu skurczowi poddane zostaną tylko mięśnie odnerwione, gdyż zdrowe ulegną akomodacji. Impulsy prostokątne służą do stymulacji mięśni zdrowych (w zaniku prostym) lub nieznacznie odnerwionych.

Prądy interferencyjne – są prądami sinusoidalnie zmiennymi średniej częstotliwości, modulowanymi w amplitudzie w małą częstotliwość. Powstają one w ciele pacjenta w wyniku interferencji dwóch prądów średniej częstotliwości, płynących w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych.

Wskazania:

–        zespoły bólowe narządu ruchu pourazowe i zwyrodnieniowe

–        nerwobóle

–        zaburzenia krążenia obwodowego

–        mięśniobóle

–        zaparcia

Przeciwwskazania:

–        zabiegi w okolicy serca

–        rozrusznik serca

–        ostre procesy zapalne

–        metal w tkankach

–        uszkodzenie i choroby skóry

–        świeże naderwanie mięśni i ścięgien

Tonoliza – to stymulacja mięśni porażonych spastycznie. Wskazana przy stanie po udarze i urazie mózgu, po urazie rdzenia kręgowego, przy stwardnieniu rozsianym, mózgowiu porażenia dziecięcego.

Zabiegi ultradźwiękami

Ultradźwięki – to drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej niż 20 000 Hz. Ultradźwięki są rodzajem mechanoterapii. W fizykoterapii zazwyczaj stosowane są częstotliwości od 0,8 do 3 MHz.

Posiadają następujące właściwości terapeutyczne:

–        przeciwbólowe

–        przeciwzapalne

–        przyśpieszenie przepływu limfy w naczyniach limfatycznych i zwiększenie procesu wchłaniania

–        wytworzenie w tkankach ciepła i stanu przekrwienia czynnego

–        zmniejszenie napięcia mięśni

–        hamowanie układu współczulnego

–        zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych

–        przyśpieszenie gojenia ran (zarówno tkanek miękkich jak i kostnej)

Ultradźwięki mogą być również zastosowane z użyciem leku. Zabieg taki nazywa się fonoforezą.

Przeciwwskazania:

–        choroba nowotworowa

–        ostre objawy zapalne

–        zaawansowane zwapnienie naczyń

–        zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica

–        zaburzenia krzepnięcia krwi

–        zmiany skórne zwłaszcza w przebiegu chorób zakaźnych

–        stan ogólnego wyniszczenia organizmu

–        rozrusznik serca

–        metal w miejscu zmian chorobowych

–        okolica nasad kości u dzieci

–        ciąża

 • Zbiegi laserowe

Laseroterapia dokładniej biostymulacja laserowa, to reakcja tkanek na naświetlanie słabą wiązką laserową o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nm, co odpowiada barwom od jaskrawej czerwieni, do niewidzialnej podczerwieni. W tym właśnie przedziale absorbcja wody i barwników zawartych w tkankach jest najmniejsza, co umożliwia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła do wnętrza organizmu i tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Biostymulację prowadzi się wyłącznie laserami o małej i średniej mocy, zwykle od 2 do 200 mW. Terapia laserowa może być stosowana jako monoterapia lub terapia uzupełniająca przy leczeniu farmakologicznym, fizjoterapii i innych metodach leczenia. W naszej przychodni do zabiegów wykorzystuje się laser podczerwony o długości fali 830 nm.

Wskazania:

–         choroba zwyrodnieniowa stawów

–         zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii w lędźwiowym i szyjnym odcinku kręgosłupa

–         zapalenia okołostawowe

–         zespoły powstałe w wyniku przeciążeń mięśni i tkanek miękkich okołostawowych

–         zapalenie ścięgien, powięzi, pochewek ścięgnistych i kaletek stawowych

–         utrudniony zrost kości

–         przewlekłe stany zapalne

–         nerwobóle nerwów obwodowych

–         neuropatia cukrzycowa

–         trudno gojące się rany i owrzodzenia

Przeciwwskazania:

–         choroba nowotworowa (bezwzględnie)

–         ciąża (bezwzględnie)

–         zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych, szczególnie nadczynność i niedoczynność tarczycy

–         nie ustabilizowana cukrzyca

–         arytmia

–         stany ostrej niewydolności krążenia

–         ciężkie zakażenia wirusowe i grzybice

–         wysoka gorączka

–         nadwrażliwość na światło

–         przyjmowanie leków światłouczulających

–         choroby umysłowe